Valute
Casa >  Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy

Onze website is zich ervan bewust dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens uit het gebruik van onze website is een belangrijk aandachtspunt. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom willen wij dat u weet welke gegevens wij behouden en welke gegevens wij weggooien. Met deze privacyverklaring, willen wij u informeren over onze veiligheidsmaatregelen.

Het verzamelen van gegevens

U kunt onze website te gebruiken zonder dat u uw persoonlijke gegevens. U bent niet verplicht om persoonlijke informatie als voorwaarde voor het gebruik van onze website, behalve als nodig is om u te voorzien van een product of dienst op uw verzoek kunnen bieden. Als u onze website gebruikt, slaan wij de gegevens op onze servers voor verschillende beveiligingsdoeleinden. Deze data kan de naam van uw internet service provider, de website die u gebruikt om te linken naar onze site zijn, de websites die u vanaf onze site bezoekt en uw IP-adres. Deze gegevens kunnen mogelijk leiden tot uw identificatie, maar we gebruiken het niet om dit te doen. Wij gebruiken de gegevens van tijd tot tijd voor statistische doeleinden, maar behouden de anonimiteit van elke individuele gebruiker zodat de persoon niet kan worden ge?dentificeerd. In gevallen waarin persoonsgegevens worden verstrekt aan anderen om u te voorzien van producten of diensten die u hebt gevraagd, of voor andere doeleinden u hebt gemachtigd, we rekenen op technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat de toepasselijke gegevens veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens alleen wanneer u die aan ons, door middel van registratie, het invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling voor producten of diensten, vragen of verzoeken over materialen worden besteld en soortgelijke situaties waarin u hebt gekozen om te bieden de informatie aan ons. De database en de inhoud blijven in onze onderneming en verblijf met data of op servers die namens ons en verantwoordelijk voor ons. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven door ons voor gebruik door derden in welke vorm dan ook, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen of zijn wettelijk verplicht om dat te doen. We zullen de controle over en verantwoordelijkheid behouden voor het gebruik van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Sommige van deze gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt op computers in andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens kan afwijken van het rechtsgebied waarin u woont. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende bescherming aanwezig zijn om de gegevensverwerker in dat land nodig hebben om bescherming van de gegevens die gelijkwaardig zijn aan die van toepassing zijn in het land waar u woont zijn behouden.

Doeleinden

De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor het doel van het leveren u met de gevraagde producten of diensten of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, tenzij de wet anders bepaalt.

Recht van toegang en correctie

U hebt het recht op inzage en eventuele persoonlijke gegevens opgeslagen in ons systeem te wijzigen als u denkt dat het kan zijn verouderd of onjuist zijn. Stuur een e-mail naar ons.

Recht op annulering

U hebt het recht op elk gewenst moment om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in de toekomst. Nogmaals, gewoon een e-mail te sturen naar het adres vermeld in het impressum of contact opnemen met de Data Security Officer op het onderstaande adres.

Dataretentie

Wij persoonlijke gegevens bewaren alleen voor zo lang als nodig is voor ons om een door u gevraagde dienst te verrichten of waarop u uw toestemming hebt gegeven, tenzij anders bepaald door de wet (bijvoorbeeld in verband met een lopende rechtszaak).

Gebruik van Cookies

In sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt om ons in om de effici?ntie van uw individuele gebruik van de website te verbeteren. Cookies zijn ID's die onze web-server om de computer te identificeren om uw computer zou kunnen sturen wordt gebruikt voor de duur van de sessie. De meeste browsers zijn opgezet om deze cookies automatisch te accepteren. Daarnaast kunt u het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen om u te informeren voordat de cookie wordt opgeslagen op uw computer.

veiligheid

Onze Air Jordans Online webwinkel gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens van manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Alle persoonlijke gegevens die door u worden gecodeerd in transit om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Contacteer ons

Neem dan contact op met de Data Security Officer van onze service-afdeling met eventuele problemen, vragen of suggesties die je kan hebben. De constante ontwikkeling van het internet vereist occasionele aanpassingen in ons privacy statement. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen als dat nodig is.
Indietro
Copyright © 2020 italiadaamare.it. Powered by italiadaamare.it